باید ...

  باید بروم حصار را بردارم                                 محدودیت بهار را بردارم از هرچه کتاب شعر دارد دنیا                         این واژه انتظار را بردارم
/ 2 نظر / 45 بازدید
بهمن 88
7 پست
دی 88
3 پست
مهر 88
2 پست