کاش....

 

بوسه ات  عید غزل من بوسعید

با نگاهت کوه غم در هم تنید

باز تکراری ترین حرف دلم

کاش دست من به دستت می رسید

 

22 دی ماه 88

13:48

 

/ 0 نظر / 38 بازدید